NEUROLOGOPEDA

Autyzm, afazja dziecięca, uszkodzenia układu nerwowego, zespoły genetyczne, niedotlenienia okołoporodowe, upośledzenie umysłowe, wczesna interwencja i nauka czytania...

54711962 s

Język jest naszym podstawowym narzędziem komunikacji z otoczeniem. To pewne. Jednak jest także mechanizmem nabywania
i przetwarzania przez młodego człowieka niemal wszystkich informacji i bodźców docierających z zewnątrz. Nie tylko tych lingwistycznych. Dlatego to od oceny sprawności językowej rozpoczynamy proces diagnostyczny wielu najmłodszych pacjentów. Deficyty w jego obrębie niestety zawsze ograniczają sposób funkcjonowania a także sam rozwój dziecka. 

Obserwacja i diagnoza neurologopedyczna staje się więc podstawą prawidłowej i pełnej oceny umiejętności nie tylko mówienia
i rozumienia docierających do dziecka zdań i tekstów. Zaburzenia powstawania i prawidłowego kształtowania sie umiejętności językowych, rozumienia i wytwarzania poprawnych komunikatów wpływają na wszystkie dziedziny kształtownia się umysłu od pierwszych dni życia aż po najbardziej podeszły wiek. Mogą mieć różny charakter i dynamikę, mogą wymagać najróżniejszych form pomocy. Zawsze jednak ich wystąpienie jest przeszkodą w powrocie do pełni sprawności.