Integracja Sensomotoryczna

Zaburzenia równowagi, nieustalony schemat ciała, trudności kinestetyczne, deficyty motoryki małej, niezborność ruchów, słaba orientacja przestrzenna...

58053667 s

Poprzez zmysły, którymi odbieramy otaczający naś świat dostarczamy organizmowi szeregu informacji zewnętrznych. Są one niezbędne do wykorzystania naszego ciała w unkierunkowanym działaniu oraz realizacji funkcjonalnej. Bodźce te, przekazywane są odpowiednimi kanałami do mózgu gdzie podlegają interpretacji, analizie i ocenie by w konsekwencji doprowadzić do realizacji, prawidłowej dla zaistniałego kontekstu, reakcji.  

Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu wszystkie docierające bodźce muszą być prawidłowo odbierane oraz synchronizowane z pozostałymi zmysłami by ich zgodna i pełna współpraca stanowiła harmonię poznawczą oraz czuciową. 

Dostarczanie pełnej informacji o otaczającym środowisku oraz reakcjach i aktualnym stanie organizmu staje się podstawą zintegrowania i działania dziecka.