Terapia afazji osób dorosłych

Zaburzenia języka i mowy po przebytych udarach, mechanicznych uszkodzeniach mózgowia, terapia dyzartrii, dysglosji, zaburzeń połykania, asymetrii twarzy...

Ogniskowe uszkodzenia kory mózgowej spowodowane epizodami udarowymi (niedokrwiennymi, rzadziej krwotocznymi), mechanicznymi uszkodzeniami mózgowia (wskutek uderzeń, wypadków komunikacyjnych, wstrząsów) lub innymi incydentami neurologicznymi (przebyte opercje, mechanizmy demencyjne lub demielinizacyjne) są najczęstszymi powodami wystąpienia afazji. Jest to uszkodzenie systemu językowego spowodowane naruszeniem struktury organicznej bądź funkcjonalnej tych obszarów mózgu, które odpowiadają za jego powstawanie i prawidłowy rozwój. Prowadzona przez nasz ośrodek terapia pozwala pacjentom w krótkim czasie na uzyskiwanie maksymalnych, możliwych postępów oraz stopniowy powrót do pełni zdrowia. Nasze działania są popare wieloletnim doświadczeniem klinicznym, na którego podstawie możemy oferować pacjnetom stymulację spełniającą wszelkie najwyższe standardy.   

71570567 s

Afazja to utrata zdolności mówienia w wyniku ogniskowego uszkodzenia obszarów mózgu odpowiedzialnych za jej powstawanie i odbiór. Następuje zwykle w wyniku wystąpienia udarów mózgu, urazów i uszkodzeń mechanicznych oraz nowotworów. Obszary mowy zlokalizowane są w płatach skroniowych oraz częściowo czołowych lewej półkuli mózgu toteż zaburzenia powodujące niedowład prawych kończyn mogą jednocześnie odbić się na możliwościach komunikacyjnych pacjenta. Rozbita pozostaje nie tylko możliwość ekspresji mowy, ale również szeroko pojęte rozumienie komunikatów werbalnych. Stopień i rodzaj zaburzeń jest zależny od lokalizacji uszkodzeń oraz typu rozbicia systemu językowego jaki u danego pacjenta wystąpił.

Deficyty aspektu motorycznego (ruchowego) spowodują zacinanie, 'uciekanie' słów, spowolnienie i zubożenie procesu mówienia przy względnie zachowanym rozumieniu języka i dobrej orientacji pacjenta. Zaś trudności o charakterze sensorycznym (czuciowym) spowodują wystąpienie żargonu afatycznego czyli potoku bezsensownych neologizmów nieniosących ze sobą żadnej treści. Stanowi temu towarzyszy często brak rozumienia oraz brak percepcji własnych trudności. Do każdego z typów afazji oraz ich modyfikacji, połączeń i wariacji dopasowana powinna zostać metoda terapeutyczna stosowna dla danego zaburzenia. Musi ona nie tylko selektywnie stymulować zaburzone obszary, ale jednocześnie nie pogłębiać patologicznych stanów i zachowań językowych.

Rolą terapii jest odblokowanie, odbudowanie lub nabudowanie na nowo kompetencji językowych zaburzonych w przebiegu choroby zgodnie z możliwościami pacjenta. Zmiany te w bardzo małym stopniu redukują się samoczynnie potrzebna jest więc fachowa pomoc specjalisty. Nasze Centrum wychodzi naprzeciw potrzebom pacjentów dotkniętych zaburzeniami afatycznymi oferując diagnostykę i terapię na najwyższym poziomie.  Doświadczenie naszej młodej i ambitnej kadry pozwala dostosować oraz skutecznie realizować zajęcia prowadzące do przywracania kompetencji językowych. Terapia ta jest prowadzona przez NEUROLOGOPEDÓW i skierowana bezpośrednio do osób DOROSŁYCH. Ma bardzo niewiele wspólnego z terapią logopedyczną dzieci stąd jej łatwość w przyswojeniu przez dojrzałego pacjenta oraz wyjątkowa skuteczność. Realizując naszą misję nie tylko wypełniamy lukę wśród lokalnej społeczności terapeutycznej, ale również realizujmy pasję jaką jest nasza praca.